khóa học big data

Khóa học Big Data

KHÓA HỌC BIG DATA NÀY MANG LẠI GIÁ TRỊ GÌ CHO HỌC VIÊN? Khóa học Công nghệ Big Data trình ...
Read More
khóa học deep learning

Khóa học Deep Learning

Xin chào bạn! Nếu đang tìm một Khóa học Deep Learning chất lượng cao với chi phí thấp, giảng dạy ...
Read More
khóa học data analysis

Khóa học Data Analysis for Business

Xin chào bạn! Nếu bạn đang tìm một Khóa học Data Analysis thực tế, nội dung phong phú, được xây ...
Read More

Toán và thống kê cho Data Science

Thời lượng : 24 giờ, học phí: 4 triệu Chứng chỉ: Maths and Statistics in Data Science do IT Viet Academy ...
Read More

Thống kê ứng dụng

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Applied Statistic do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

LẬP TRÌNH GAME VỚI UNITY

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Game Developer with Unity do IT Viet ...
Read More

Ứng dụng Block Chain trong tài chính

Thời lượng: 36 giờ Chứng chỉ: Professional Block Chain in Finance do IT Viet Academy cấp Giảng viên: IT Viet ...
Read More

Phân tích Dữ Liệu Lớn trong ngành tài chính

Thời lượng: 40 giờ Chứng chỉ: Big Data Analytics in Finance do IT Viet Academy cấp Giảng viên : IT ...
Read More

Quản trị doanh nghiệp online dùng Open ERP

Thời lượng: 18 giờ ; học phí: 1,5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Chuyên gia triển khai ERP với Open ERP ...
Read More

Thiết kế nhanh Web Doanh Nghiệp bằng Joomla

Thời lượng: 18 giờ ; học phí: 1,5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Thiết kế web doanh nghiệp do IT Viet ...
Read More

Thiết kế nhanh Web bán hàng trong 8 giờ

Thời lượng: 8 giờ ; học phí: 1 triệu VNĐ Chứng chỉ: Thiết kế Web Thương Mại do IT Viet ...
Read More

Lập trình IOT nâng cao

Thời lượng: 30 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Advanced IOT Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình IOT chuyên nghiệp

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 4 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional IOT Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

Khóa học Block chain & bitcoin

Thời lượng: 36 giờ Chứng chỉ: Professional Block chain & Bitcoin do IT Viet Academy cấp Giảng viên: Các tiến ...
Read More

Phát triển ứng dụng bằng Block Chain

Thời lượng: 48 giờ Chứng chỉ: Professional Block Chain Developer do IT Viet Academy cấp Giảng viên: Các tiến sĩ ...
Read More

LẬP TRÌNH REACTJS

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional ReActJS Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Advanced PHP Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình PHP chuyên nghiệp

Thời lượng: 36 giờ, học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional PHP Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

LẬP TRÌNH NODEJS

Thời lượng: 32 giờ, học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional NodeJS Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

Lập trình Java chuyên nghiệp

Thời lượng: 42 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Java Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình C# chuyên nghiệp

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional C# Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình iOS (OBJECTIVE-C)

Thời lượng: 60 giờ Chứng chỉ: Professional iOS - OBJECTIVE-C Developer do IT Viet Academy cấp Giảng viên: IT Viet ...
Read More

Lập trình Android chuyên nghiệp

Thời lượng: 60 giờ Chứng chỉ: Professional Android Developer do IT Viet Academy cấp Giảng viên: IT Viet Academy Mô ...
Read More

Khoa học dữ liệu chuyên nghiệp – Professional Data Science

Thời gian học: 2,5 tháng Số buổi: 12 buổi (3 giờ/buổi), 1 buổi/tuần học vào Thứ 7 hoặc CN Chứng ...
Read More

Xử lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên dùng Deep Learning

Thời lượng: 30 giờ, học phí : 3 triệu Chứng chỉ: Natural Language Processing with Deep Learning do IT Viet ...
Read More

Học sâu ứng dụng trong thị giác máy tính – Deep Learning in Computer Vision

Thời lượng: 48 giờ, học phí : 4 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Deep Learning in Computer Vision do IT Viet ...
Read More

Lập trình Python nâng cao

Thời lượng: 24 giờ Học phí : 3 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Advanced Python Programming do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản – Online

Xin chào bạn! có phải bạn đang tìm kiếm khóa học lập trình Python cơ bản dành cho người mới ...
Read More

Dữ liệu lớn – Fundamentals of Big Data

Thời lượng: 24 giờ, học phí : 3 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Fundamental Big Data  do IT Viet Academy cấp Giảng viên:  ...
Read More
khóa học data science

Khóa học Data Science với Python – Nâng cao

Xin chào bạn!  Nếu bạn đã từng biết về Data Science hoặc đang làm vị trí Data Scientist ở doanh ...
Read More
khóa học data science cơ bản

Khóa học Data Science với Python – Cơ bản

Xin chào bạn! Nếu bạn đang tìm một Khóa học Data Science cho người mới bắt đầu,  nội dung đầy ...
Read More
khóa học machine learning nâng cao

Khóa học Machine Learning nâng cao

Xin chào bạn!  tiếp nối với Khóa học Machine Learning cơ bản dành cho người mới bắt đầu  là khóa ...
Read More
khóa học machine learning

Khóa Học Machine Learning Cơ Bản

Xin chào bạn!  Nếu bạn đang tìm kiếm Khóa Học Machine Learning cơ bản dành cho người mới bắt đầu ...
Read More