Toán và thống kê cho Data Science

Thời lượng : 36 giờ, học phí: 4 triệu Chứng chỉ: Maths and Statistics in Data Science do IT Viet ...
Read More

Thống kê ứng dụng

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Applied Statistic do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

LẬP TRÌNH GAME VỚI UNITY

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Game Developer with Unity do IT Viet ...
Read More

Ứng dụng Block Chain trong tài chính

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 4 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Block Chain in Finance do IT Viet Academy ...
Read More

Phân tích Dữ Liệu Lớn trong ngành tài chính

Thời lượng: 40 giờ, học phí: 5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Big Data Analytics in Finance do IT Viet Academy ...
Read More

Quản trị doanh nghiệp online dùng Open ERP

Thời lượng: 18 giờ ; học phí: 1,5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Chuyên gia triển khai ERP với Open ERP ...
Read More

Thiết kế nhanh Web Doanh Nghiệp bằng Joomla

Thời lượng: 18 giờ ; học phí: 1,5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Thiết kế web doanh nghiệp do IT Viet ...
Read More

Thiết kế nhanh Web bán hàng trong 8 giờ

Thời lượng: 8 giờ ; học phí: 1 triệu VNĐ Chứng chỉ: Thiết kế Web Thương Mại do IT Viet ...
Read More

Lập trình IOT nâng cao

Thời lượng: 30 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Advanced IOT Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình IOT chuyên nghiệp

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 4 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional IOT Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

Khóa học Block chain & bitcoin

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3,5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Block chain & Bitcoin do IT Viet Academy ...
Read More

Phát triển ứng dụng bằng Block Chain

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Block Chain Developer do IT Viet Academy ...
Read More

LẬP TRÌNH REACTJS

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional ReActJS Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Advanced PHP Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình PHP chuyên nghiệp

Thời lượng: 36 giờ, học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional PHP Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

LẬP TRÌNH NODEJS

Thời lượng: 32 giờ, học phí: 3 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional NodeJS Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

Lập trình Java chuyên nghiệp

Thời lượng: 42 giờ ; học phí: 4 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional Java Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình C# chuyên nghiệp

Thời lượng: 48 giờ ; học phí: 4 triệu VNĐ Chứng chỉ: Professional C# Developer do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình iOS (OBJECTIVE-C)

Thời lượng: 60 giờ, học phí: 5 triệu đồng Chứng chỉ: Professional iOS - OBJECTIVE-C Developer do IT Viet Academy ...
Read More

Lập trình Android chuyên nghiệp

Thời lượng: 60 giờ, học phí: 5 triệu đồng Chứng chỉ: Professional Android Developer do IT Viet Academy cấp Giảng ...
Read More

Khoa học dữ liệu chuyên nghiệp – Professional Data Science

Thời gian học: 2,5 tháng Số buổi: 12 buổi (3 giờ/buổi), 1 buổi/tuần học vào Thứ 7 hoặc CN Chứng ...
Read More

Xử lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên dùng Deep Learning

Thời lượng: 30 giờ, học phí : 3 triệu Chứng chỉ: Natural Language Processing with Deep Learning do IT Viet ...
Read More

Học sâu ứng dụng trong thị giác máy tính – Deep Learning in Computer Vision

Thời lượng: 48 giờ, học phí : 4 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Deep Learning in Computer Vision do IT Viet ...
Read More

Lập trình Python nâng cao

Thời lượng: 24 giờ, học phí : 3 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Advanced Python Programming do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Lập trình Python Cơ bản

Thời lượng: 24 giờ, học phí : 3 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Basic Python Programming do IT Viet Academy cấp Giảng viên: ...
Read More

Dữ liệu lớn – Fundamentals of Big Data

Thời lượng: 24 giờ, học phí : 3 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Fundamental Big Data  do IT Viet Academy cấp Giảng viên:  ...
Read More
khóa học data science

Khóa học Data Science với Python – Nâng cao

Thời gian học: 2 Tháng Số buổi: 8 buổi (3h/buổi) học vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật. Chứng chỉ:  Advanced ...
Read More
khóa học data science cơ bản

Khóa học Data Science với Python – Cơ bản

Thời gian học: 2 Tháng Số buổi: 8 buổi (3 giờ/buổi) học vào Thứ 7 hoặc CN. Chứng chỉ:   Data ...
Read More

Học máy nâng Cao – Advanced Machine Learning

Thời lượng: 36 giờ, học phí : 3,5 triệu VNĐ Chứng chỉ:  Advanced Machine Learning do IT Viet Academy cấp ...
Read More

Học máy cơ bản – Fundamentals of Machine Learning

Thời lượng: 36 giờ, học phí : 3,5 triệu VNĐ Chứng chỉ: Machine Learning Fundamentals do IT Viet Academy cấp ...
Read More