Quản trị doanh nghiệp online dùng Open ERP

Thời lượng: 18 giờ ; học phí: 1,5 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Chuyên gia triển khai ERP với Open ERP do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ và kỹ sư công nghệ của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu nhằm sử dụng phần mềm mã nguồn mở Open ERP để triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning). Đặc điểm nổi trội của Open ERP là sự đa dạng, tuân theo các chuẩn mực quốc tế, việc triển khai sẽ mất rất ít thời gian và chi phí.

Nội dung khóa học:

– Giới thiệu hệ thống ERP và Open ERP
– Tổ chức và Quản trị dự án triển khai ERP
– Hệ thống ERP – Kế toán và Tài chính
– Hệ thống ERP – Bán hàng và Theo dõi công nợ phải thu
– Hệ thống ERP – Quản lý kho Hàng hoá và Vật tư
– Hệ thống ERP – Mua hàng và Theo dõi công nợ phải trả
– Hệ thống ERP – Quản lý Sản xuất