Dữ liệu lớn – Fundamentals of Big Data

Thời lượng: 24 giờ, học phí : 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ:  Fundamental Big Data  do IT Viet Academy cấp

Giảng viên:  Tiến sĩ chuyên về lĩnh vực Data Science  và các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của IT Viet Academy

Mô tả:  Khóa học này trình bày các kiến thức cơ bản về Big Data cũng như các công cụ để làm việc với Big Data. Học viên sẽ được học ngôn ngữ lập trình Scala, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong lĩnh vực Big Data.