Khóa học Block chain & bitcoin

Thời lượng: 36 giờ

Chứng chỉ: Professional Block chain & Bitcoin do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ và kỹ sư của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức và nguyên lý hoạt động của blockchain thông qua đồng tiền số bitcoin, từ đó học viên có thể ứng dụng công nghệ này vào các vấn đề của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Các kiến thức cơ bản
Chuyên đề 2: Ví số
Chuyên đề 3: Công nghệ blockchain và sổ cái
Chuyên đề 4: Đồng tiền số bitcoin
Chuyên đề 5: Giao dịch đồng tiền số
Chuyên đề 7: Các nguy cơ tiềm ẩn của bitcoin
Chuyên đề 8: Xây dựng ứng dụng Smart Contract (Ethereum) cơ bản