Lập trình IOT chuyên nghiệp

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 4 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Professional IOT Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ công nghệ và kỹ sư công nghệ của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức tổng quan về IoT cũng như xu hướng công nghệ IOT trong vài năm tới. Học viên sẽ học cách xây dựng một dự án IoT, thực hành thành thạo lập trình ESP8266. Học viên sẽ học sâu các kiến thức về lập trình C, web, cảm biến và linh kiện điện tử. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có đủ khả năng để Phân tích, thiết kế và lựa chọn giải pháp tổng thể cho hệ thống IoT, làm việc với các nền tảng IoT Cloud thông dụng. Học viên có đủ năng lực để phân tích dữ liệu vào các hệ thống IoT trong thực tế để ứng tuyển vào các vị trí việc làm trong lĩnh vực IoT.

Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Giới thiệu IOT

Chuyên đề 2: Lập trình cơ bản

Chuyên đề 3: Ngoại vi

Chuyên đề 4: Wi-fi

Chuyên đề 5-6: MQTT

Chuyên đề 7-8: IoT cloud

Chuyên đề 9: Nạp firmware online

Chuyên đề 10: Tổng kết