Xử lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên dùng Deep Learning

Thời lượng: 30 giờ, học phí : 3 triệu

Chứng chỉ: Natural Language Processing with Deep Learning do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: các Tiến sĩ công nghệ và à các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của IT Viet Academy

Mô tả : Khoá học tập này trình bày về các mạng nơron dùng cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các thư viện/platform hỗ trợ để xây dựng thuật toán , các kỹ thuật machine learning. Học viên thực hành xây dựng ứng dụng thực tế.

Nội dung khóa học:

Section 1. Introduction to Natural Language Processing
Section 2. Basic theory: Distributional models and Deep Learning Architectures
Section 3. Core NLP tasks with Deep learning
Section 4. NLP applications
Section 5. Transversal NLP topics