Dr. Hieu Bui (Data Scientist, Senior Software Engineer): Tiến sĩ Hiếu tốt nghiệp Kỹ sư Máy tính từ Đại học Bách khoa TpHCM và nhận bằng tiến sỹ ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính từ Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc. Tiến sĩ Hiếu là chuyên gia về Khoa học Dữ liệu và Công nghệ phần mềm. Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ hàng đầu của nước ngoài, 11 năm giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Dr. Son Tran ( AI Scientist, Senior Data Engineer): Tiến sĩ Sơn nhận bằng Kỹ sư điện tử  tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM và Tiến sĩ Khoa Học Máy Tính tại đại học Northumbria University, UK. Anh là chuyên gia trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo và phân tích dữ liệu. Tiến sĩ Sơn có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty phần mềm nước ngoài.

Dr. Thanh Nguyen ( Senior IOT, Block Chain Engineer): Tiến sĩ Thành tốt nghiệp kỹ sư điện tử từ trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM và nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học quốc gia Thanh Hoa-Đài Loan. Anh là chuyên gia về lĩnh vực IOT và công nghệ Block Chain.

Dr. Hai Le (, Entrepreneur, Senior IT Engineer): Tiến sĩ Hải tốt nghiệp cử nhân kinh tế từ Đại học Kinh Tế HCM và kỹ sư máy tính từ Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Anh nhận bằng tiến sĩ kinh tế từ Viện công nghệ Á Châu (AIT) Thái Lan. Tiến sĩ Hải là chuyên gia về lĩnh vực ứng dụng CNTT vào kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, công nghệ Block Chain và công nghệ tài chính – Fintech.

Dr. Hung Le (Senior AI Engineer, Mathematician): Tiến sĩ Hưng nhận bằng cử nhân Toán ứng dụng từ University of California, Santa Cruz và Tiến sỹ Khoa học Máy Tính từ University of California Riverside. Tiến sỹ Hưng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực toán và thống kê ứng dụng.

Msc. Duong Nguyen (Senior IT Engineer): Thạc sĩ Dương tốt nghiệp kỹ sư máy tính từ Đại học Bách khoa Tp.HCM và thạc sĩ khoa học máy tính từ Đại học CNTT- Đại học quốc gia Tp.HCM. Anh là kỹ sư phần mềm ứng dụng với 18 năm kinh nghiệm đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực  phát triển các ứng dụng liên quan đến xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng AI. Anh có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực phát triển ứng dụng Web, lập trình Desktop và lập trình di động.

M.E. Phong Nguyen (Senior IT Engineer): Thạc sĩ Phong tốt nghiệp kỹ sư và thạc sĩ máy tính từ Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Anh có hơn 17 năm trong việc phát triển ứng dụng Web, Desktop và ứng dụng di động. Anh đã thực hiện rất nhiều dự án liên quan đến phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Msc. Phuong Le (Senior Data Engineer): Thạc sĩ Phương tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính từ trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM và thạc sỹ khoa học máy tính từ Đại học Wollongong, Australia. Anh có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm và là chuyên gia về khoa học dữ liệu.

Msc. Trung Ngo (Senior Software Engineer, AI Engineer): Thạc sĩ Trung tốt nghiệp kỹ sư máy tính tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM và thạc sĩ Khoa học Máy Tính tại University of California, Irvine. Anh là kỹ sư phần mềm với hơn 17 năm kinh nghiệm và là chuyên gia trong lĩnh vựng phát triển ứng dụng dùng Machine Learning.