Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản – Online

Xin chào bạn! có phải bạn đang tìm kiếm khóa học lập trình Python cơ bản dành cho người mới bắt đầu? Bạn muốn tìm  khóa học Python cơ bản chất lượng cao và chi phí thấp, nội dung đầy đủ và phong phú,  được giảng dạy bởi những chuyên gia  dày dạn kinh nghiệm lập trình thì đây chính là khóa học lập trình Python online dành cho bạn!

VÌ SAO HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CẦN THIẾT?

 • Python là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và phổ biến ngang hàng với Java, C++
 • Python là ngôn ngữ đứng đầu trong lập trình Trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning, Deep Learning.
 • Python là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong việc phân tích dữ liệu.
 • Python là ngôn ngữ đang được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành kỹ thuật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, y khoa…
 • Nắm vững Python đồng nghĩa với việc bạn có thể tự viết được nhiều ứng dụng và đồng thời có nhiều cơ hội việc làm.

HỌC VIÊN NHẬN ĐƯỢC GIÁ TRỊ GÌ TỪ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN NÀY?

 • Khóa học Lập Trình Python cơ bản của IT VIET ACADEMY sẽ giúp học viên nắm vững những kiến thức nền tảng về lập trình Python.
 • Học viên sẽ hiểu rõ các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, vòng lặp, các cấu trúc dữ liệu trong Python và nhiều kiến thức cơ bản khác. Đồng thời học viên có đủ khả năng viết các ứng dụng bằng ngôn ngữ Python.
 • Sau khi kết thúc khóa học học viên có đủ năng lực và hoàn toàn tự tin để ứng tuyển vào vị trí Python Developer tại các doanh nghiệp.

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC PYTHON CƠ BẢN?

 • Khóa học này phù hợp với mọi đối tượng học viên chỉ cần bạn biết sử dụng máy tính cơ bản là bạn có thể tham gia khóa học này.

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CỦA IT VIET ACADEMY CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

 • Nội dung khóa học vô cùng phong phú, sâu rộng và đầy đủ để giúp học viên trở thành lập trình viên Python chuyên nghiệp.
 • Giảng viên có trình độ cao, tốt nghiệp ở nước ngoài, là các kỹ sư phần mềm nhiều năm kinh nghiệm làm việc, kiến thức sâu rộng, thực tế.
 • Học viện sẽ được hỗ trợ, chỉ dẫn và tư vấn thêm ngoài giờ học và cả sau khóa học.
 • Học viên được hướng dẫn để thực hành lập trình 100% trong suốt các buổi học
 • Học viên được giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi kết thúc khóa học.

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi kết thúc khóa học này bạn hoàn toàn có thể tự tin trở thành lập trình viên Python chuyên nghiệp. Bạn có thể apply vào các vị trí lập trình viên Python tại các doanh nghiệp hoặc tự phát triển các ứng dụng Python theo sự sáng tạo của mình.

THÔNG TIN CHÍNH KHÓA HỌC

 • Số buổi : 13 buổi, học vào chiều tối thứ 2&6, hoặc chiều tối thứ 3&7
 • Hình thức: Online 
 • Học phí: 6 triệu vnđ  3 triệu vnđ 
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 • Tài liệu: Tiếng Việt

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN

Bài 1. Giới thiệu Python

 • Lịch sử của Python
 • Đặc điểm của Python
 • Hướng dẫn cài đặt Python
 • Thiết lập đường dẫn PATH
 • Các biến môi trường
 • Thực thi chương trình Python

Bài 2. Cú pháp Cơ Bản

 • Chương trình Python đầu tiên
 • Cách thức đặt tên biến
 • Các từ dành riêng
 • Cách thức canh lề
 • Phát biểu nhiều dòng
 • Chú thích trong python
 • Cách viết nhiều phát biểu trên một dòng

Bài 3. Các kiểu biến

 • Gán giá trị vào biến
 • Phép gán nhiều lần
 • Những kiểu dữ liệu chuẩn
 • Kiểu số
 • Kiểu chuổi
 • Liểu danh sách – List
 • Kiểu bộ – Tuple
 • Kiểu tự điển – Dictionary
 • Chuyển đổi kiểu trong Python

Bài 4. Các phép toán cơ bản

 • Các kiểu phép toán
 • Các phép toán số học
 • Các phép toán so sánh
 • Các phép gán
 • Các phép toán Bit
 • Các phép toán logic
 • Các phép toán phần tử

Bài 5. Các cấu trúc rẽ nhánh

 • Phát biểu IF
 • Phát biểu IF… ELIF… ELSE
 • Phát biểu IF lồng nhau

Bài 6. Các phát biểu lặp

 • Phát biểu lặp while
 • Phát biểu lặp for
 • Các vòng lặp lồng nhau
 • Các phát biểu điều khiển lặp
 • Phát biểu break
 • Phát biểu continue

Bài 7. Kiếu số – Number

 • Các hàm toán học
 • Một số hàm toán học thông dụng
 • Hằng số toán học

Bài 8. Kiểu chuỗi – String

 • Truy xuất giá trị trong chuỗi
 • Cập nhật chuỗi
 • Ký tự thoát
 • Các phép toán chuỗi đặc biệt
 • Phép định dạng chuỗi
 • Chuỗi Unicode
 • Một số phép toán chuỗi

Bài 9. Danh sách – List

 • Các danh sách trong Python
 • Truy xuất các giá trị trong danh sách
 • Cập nhật danh sách
 • Xóa phần tử trong danh sách
 • Các phép toán cơ bản trên danh sách
 • Các hàm và phương thức có sẵn của danh sách
 • Một số phương thức phổ biến của danh sách

Bài 10 – Bộ – Tuples

 • Truy xuất giá trị trong bộ
 • Cập nhật bộ
 • Xóa phần tử trong bộ
 • Các hàm có sẵn trong bộ
 • Một số hàm phổ biến trên bộ

Bài 11- Từ điển

 • Truy xuất giá trị trong từ điển
 • Cập nhật từ điển
 • Xóa phần tử trong từ điển
 • Những đặc tính của khóa từ điển
 • Các hàm và phương thức có sẵn
 • Một số hàm & phương thức phổ biến

Bài 12. Ngày giờ & thời gian

 • Các thức lấy thời gian hiện tại
 • Định dạnh thời gian
 • Các phương thức thời gian phổ biến

Bài 13. Hàm

 • Định nghĩa hàm
 • Cách gọi hàm
 • Truyền tham chiếu & truyền giá trị
 • Đối số của hàm
 • Phát biểu return
 • Biến cục bộ và biến toàn cục

Bài 14 – Module

 • Phát biểu import
 • Phát biểu from… import
 • Phát biểu import*
 • Thực thi module như script
 • Biến PYTHONPATH
 • Namespace và Scoping
 • Gói (Package) trong Python

Bài 15. File và Nhập xuất

 • In kết quả ra màn hình
 • Đọc input từ bàn phím
 • Mở & đóng tập tin
 • Đọc & ghi tập tin
 • Đổi tên và xóa file
 • Các phương thức liên quan đến tập tin và thư mục

Bài 16. Quản lý ngoại lệ

 • Ngoại lệ (Exception) là gì?
 • Quản lý ngoại lệ
 • except Clause với No Exceptions
 • except Clause với nhiều Exception
 • try-finally Clause
 • Đối số của Exception
 • Quản lý Exception do người dùng định nghĩa
BẠN MUỐN ĐƯỢC TƯ VẤN  VÀ  ĐĂNG KÝ HỌC?