LẬP TRÌNH REACTJS

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Professional ReActJS Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: IT Viet Academy

>>ĐĂNG KÍ HỌC NGAY<<

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức chuyên sầu về công nghệ REACT của Facebook và giúp cho học viên có đủ khả năng thiết kế những trang WEB dựa trên nền tảng REACT một cách chuyên nghiệp nhất. Học viên sẽ được thực hành tạo ít nhất hai trang web hoàn chỉnh thực tế trên AppStore.
Kết thúc khóa học, học viên có đủ khả năng ứng tuyển vào vị trí lập trình Web/Mobile có yêu cầu kinh nghiệm về REACT.

Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Cài Đặt

Chuyên đề 2: Hello React JS

Chuyên đề 3: Component

Chuyên đề 4: Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Với Firebase

Chuyên đề 5: Thiết Kế Giao Diện Với Foundation Style

Chuyên đề 6: Redux

Chuyên đề 7: Xuất Bản Một Ứng Dụng React JS Thành Sản Phẩm

Đồ án thực tế 1: Thiết Kế Trang Web Xem Phim

Đồ án thực tế 2: Viết Ứng Dụng CHAT trực tuyến

Đồ Án Cuối Khóa & Hoàn Tất Khóa Học