Thiết kế nhanh Web Doanh Nghiệp bằng Joomla

Thời lượng: 18 giờ ; học phí: 1,5 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Thiết kế web doanh nghiệp do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ công nghệ và kỹ sư công nghệ của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng để thiết kế trang web cho doanh nghiệp bất kỳ với đầy đủ các tính năng bằng cách sử dụng mã nguồn mở Joomla. Khóa học này thích hợp cho tất cả mọi người và không cần kiến thức về lập trình.

Nội dung khóa học:

– Phần 1: Giới thiệu
– Phần 2: Cấu hình trang web Joomla
– Phần 3: Các thành phần: Component và Extension
– Phần 4: Lập trình Joomla Template
– Phần 5: Lập trình Components, Modules, and Plugins
– Phần 6: Vitue Mart: website thương mại điện tử
– Phần 7: Các thành phần chung
– Phần 8: Thực hiện Hosting Website lên Server Athena chạy thực tế trên mạng Internet)
– Phần 9: Bảo trì Joomla Website