LẬP TRÌNH GAME VỚI UNITY

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Professional Game Developer with Unity do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này trình bày kiến thức và kỹ năng  lập trình được game 2D & 3D chạy trên tất cả các dòng máy iOS, Android, Windows Phone & Trình duyệt web sử dụng Unity. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có đủ khả năng  tự xây dựng hệ thống game 2D để kiếm tiền với quảng cáo AdMob. Bên cạnh đó, học viên sẽ nắm được kỹ thuật tự xây dựng các nhân vật, kỹ thuật tạo chuyển động 3D theo như ý  mà không cần bất kì một thư viện hỗ trợ nào. Ngoài ra, học viên có đủ khả xây dựng được thể loại game 3D Online thời gian thực nhiều người chơi.

Nội dung khóa học:

Chương 1:  Giao diện , đối tượng Unity
1.1.            Làm quen với giao diện Unity 1.2.            Các đối tượng thường dùng 1.2.1 Cube 1.2.2. Sphere 1.2.3. Capsule 1.2.4. Plane 1.2.5. Terrain 1.2.6. Object empty 1.3.      Cách thức điều chỉnh và sử dụng camera 1.3.1. Di chuyển Camera theo ngữ cảnh 1.3.2. Xoay camera xung quanh đối tượng   Bài tập: Đua xe ô tô(hoặc di chuyển bóng), thực hiện va chạm  
Chương 2: Lập trình trên unity
2.1. Lập trình chuyển động (hướng dẫn các hàm liên quan tới chuyển động, translate, velocity, addforce …) 2.2. Xử lý va chạm đối tượng 2.2.1. Mesh 2.2.2. Wheel collider 2.2.3. Box Collider 2.2.4. Character controller 2.2.5. Rigid body 2.2.6. Các hàm xử lý va chạm 2.3. Tạo đối tượng cha, đối tượng con (giải thích Position, locaposition), cách lấy đổi tượng con trong cha 2.4. Sử dụng hiệu ứng Unity                 2.4.1. Thư viện hiệu ứng                 2.4.2. Tạo hiệu ứng bằng thư viện unity                 2.4.3. Ứng dụng hiệu ứng vào game 2D, 3D                 2.4.3.  Sử dụng itween unity để tạo hiệu ứng 2.5. Ví dụ (bắn súng,  tạo hiệu ứng) 2.6. Cách sử dụng Raycast 2.7. Lập trình C# 2.7.1. Khai báo biến, sử dụng biến toàn cục, biến cục bộ 2.7.2. Sử dụng lớp, cách kế thừa hàm, thủ tục, truyền biến 2.7.3. Tính đa hình trong lớp 2.7.3. Các hàm unity ứng dụng vào xử lý lớp 2.7.4. Truyền biến, lấy dữ liệu qua các đối tượng unity 2.7.5. Ví dụ 2.8. Hàm xử lý thời gian 2.9. Lập trình AI & hệ tọa độ   Bài tập: Đua xe oto, ăn đồng xu (hút nam châm, sinh map, tính điểm, thay đổi map)  
Chương 3: Animation Unity
3.1. Chuyển động Animation 2D        VD: Lập trình FPS 3D 3.2. Chuyển động Animation 3D        VD: Lập trình mario 2D
Chương 4: Sử dụng UI và cách xử lý tệp
4.1. Thiết kế giao diện trên UI 4.2. Tương tác sự kiện 4.3. Xử lý sinh đối tượng cha và con trên UI 4.4. Sử dụng các thuộc tính UI để làm menu, thanh trượt,… 4.5. Cách lưu điểm, đọc điểm từ tệp, cách bảo mật dữ liệu trên tệp 4.6. Cung cấp tool xử lý tệp đảm bảo tính bảo mật (lưu,đọc dữ liệu, hình ảnh) Bài tập: thiết kế các loại tương tác giao diện (load game, vào game, thay đổi UI)
Chương 6: Sử dụng ánh sáng, đổ bóng unity
6.1. Spot 6.2. Point 6.3. Directional 6.4. Area 6.5. LightMapping  
Chương 7: Sử dụng màn hình điện thoại
7.1. Cách test 7.2. Debug game 7.3. Chạm 1 điểm, chạm đa điểm 7.4. Điều chỉnh camera quẹt xoay, room, theo hướng để di chuyển đối tượng  
Chương 8: Thêm quảng cáo và Share facebook
8.1. Cung cấp một số tool sử lý trên mạng xã hội 8.2.Cách thêm quảng cáo bằng admod vào unity3d 8.3.Share facebook trong unity3d 8.4. Cách chụp màn hình để share trên facebook  
Chương 9: Biên dịch Android, IOS
9.1. Cách giảm thiệu dung lượng 9.2. Biên dịch Android 9.3. Biên dịch IOS 9.4. Cách đẩy game lên store  
Chương 10: Lập trình Json, update hình ảnh, đối tượng online + Kiến thức web kết hợp với unity, trao đổi về cách làm game online