khóa học data science

Khóa học Data Science với Python – Nâng cao

Xin chào bạn!  Nếu bạn đã từng biết về Data Science hoặc đang làm vị trí Data Scientist ở doanh nghiệp và  đang tìm một Khóa học Data Science  nâng cao, nội dung đầy đủ và chuyên sâu, chất lượng cao nhưng chi phí thấp hơn nhiều so với những trung tâm khác,  giảng dạy bởi những chuyên gia về Data Science, thời gian học linh hoạt  thì Khóa học Data Science nâng cao của IT VIET ACADEMY chính là khóa học dành cho bạn!

KHÓA HỌC DATA SCIENCE NÂNG CAO SẼ MANG LẠI GIÁ TRỊ GÌ CHO BẠN?

Khóa học Data Science nâng cao sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức chuyên sâu để bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề phức tạp của Data Science, bao gồm:

 • Bạn sẽ được học những thuật toán quan trọng về Machine Learning.
 • Bạn sẽ học những phương pháp để xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)
 • Bạn sẽ được học những kỹ năng, công cụ và cách thức để phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
 • Bạn sẽ học được cách thức để thu thập dữ liệu từ Web
 • Bạn sẽ học phương pháp, cách thức và công cụ xử lý Big Data bằng Hadoop MapReduce

AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC DATA SCIENCE NÂNG CAO NÀY?

 • Khóa học này dành cho bất cứ ai đã có kiến thức cơ bản về Data Science kể cả những bạn không học ngành CNTT.
 • Trong trường hợp bạn chỉ có kiến thức cơ bản về IT và chưa biết về Data Sience thì bạn có thể đăng ký Khóa Kọc Data Science Cơ Bản trước khi tham gia khóa học này

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

 • Sau khi kết thúc khóa học bạn sẽ hoàn toàn tự tin để làm việc như một Data Scientist chuyên nghiệp.
 • Bạn có thể apply vào vị trí Data Scientist ở những công ty lớn để có mức thu nhập và cơ hội phát triển nghề nghiệp cao hơn.

THÔNG CHÍNH VỀ KHÓA HỌC

 • Số buổi: 9 buổi (2h/buổi) học vào Thứ 7, Chủ Nhật hoặc các buổi tối trong tuần
 • Chứng chỉ:  Advanced Data Science with Python do IT Viet Academy cấp
 • Giảng viên: Các  Data Scientist của IT Viet Academy
 • Học phí:  14 triệu vnđ  8 triệu vnđ
 • Mô tả: Khóa học Data Science nâng cao này cung cấp những kiến thức chuyên sâu về cách sử dụng các công cụ và thư viện để giải quyết các vấn đề trong khoa học dữ liệu. Khóa học này trình bày sâu về lý thuyết học máy (machine learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trực quan hóa dữ liệu, rút trích thông tin từ Web, xử lý Big Data thông qua các thư viện của Python. Đặc biệt hơn, học viên sẽ được hướng dẫn giải quyết một số vấn đề thực tế trong cuộc sống bằng khoa học dữ liệu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC DATA SCIENCE VỚI PYTHON – NÂNG CAO:

 • Học phần 01 – Xác suất thống kê nâng cao
  • Giới thiệu thống kê suy diễn
  • Ước lượng khoảng tin cậy
  • Kiểm định giả thuyết thống kê
  • Kiểm định về sự khác biệt giữa 2 tổng thể
 • Học phần 02 – Lập Trình Python Nâng cao
  • Giới thiệu lập trình hướng đối tượng dùng Python
  • Các thuật ngữ Hướng đối tượng
  • Cách tạo ra lớp
  • Cách tạo ra những những đối tượng thực thể
  • Truy cập thuộc tính
  • Những thuộc tính của lớp có sẵn
  • Hủy đối tượng
  • Tính kế thừa lớp
  • Nạp chồng phương thức
  • Nạp chồng toán tử
  • Che dấu dữ liệu – Data hiding
 • Học phần 03– Trực quan hóa dữ liệu bằng thư viện matplotlib của Python
  • Các bước vẽ biểu đồ với matplotlib
  • Biểu đồ dạng đường (line plot)
  • Biểu đồ dạng cột (bar plot)
  • Biểu đồ bánh (pie chart)
  • Một số chức năng hữu ích
 • Học phần 04– Trực quan hóa dữ liệu nâng cao
  • Trực quan hóa với Plotly
  • Trực quan hóa với Ggplot
  • Trực quan hóa với Seaborn
 • Học phần 05– SQL Nâng cao
  • Cách thức sử dụng Python kết nối với Database
  • Cách thức truy vấn và lấy dữ liệu ra dataframe sử dụng thư viện Pandas
 • Học phần 06 – Xây dựng ứng dụng Học Máy bằng thư viện Scikit–Learn của Python
  • Giới thiệu về thư viện Scikit-Learn
  • Thuật toán Linear Regression & ứng dụng
  • Thuật toán Logistic Regression & ứng dụng
  • Thuật toán Support Vector Machine & ứng dụng
  • Thuật toán Decision Tree & ứng dụng
  • Thuật toán K-mean & ứng dụng
  • Thuật toán K láng giềng gần nhất & ứng dụng
  • Thuật toán khai phá luật kết hợp Apriori & ứng dụng
 • Học phần 07 –   Thu thập dữ liệu Web bằng thư viện BeautifulSoup của Python
  • Giới thiệu thư viện Beautiful Soup
  • Các Đối tượng trong Beautiful Soup
  • Trích xuất dữ liệu từ tài liệu HTML
 • Học phần 08 – Xử lý dữ liệu lớn (Big Data) bằng thư viện PySpark
  • Dữ liệu lớn là gì?
  • Giới thiệu thư viện PySpark
  • Cài đặt và cấu hình PySpark
  • Giới thiệu PySpark RDDs (Resilient Distributed Dataset)
  • Các hoạt động của RDDs
  • Làm việc với PySpark RDDs
BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC ?