Ứng dụng Block Chain trong tài chính

Thời lượng: 36 giờ

Chứng chỉ: Professional Block Chain in Finance do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp kiến thức Block Chain ứng dụng trong lĩnh vực tài chính. Khóa học trình bày kiến thức Block Chain từ cơ bản đến nâng cao và các ứng dụng của Block Chain trong tài chính như Bitcoin, ví điện tử và giao dịch.

Nội dung khóa học:

 1. Giới thiệu Blockchain
 2. Các trường hợp sử dụng tiềm năng hiện tại và tương lai
 3. Lập trình Token
 4. Hệ sinh thái của Blockchain developer
 5. Các giao dịch và ví tiền điện tử
 6. Học Mining Pool
 7. Bằng chứng về công việc và bằng chứng về cổ phần
 8. Blockchains công cộng và riêng tư
 9. Nền tảng ứng dụng phân cấp
 10. Cryptography
 11. Distributed Computing
 12. Mechanism Design