Lập trình IOT nâng cao

Thời lượng: 30 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Advanced IOT Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các giảng viên tiến sĩ và kỹ sư của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này cung cấp các kiến thức nâng cao về IOT. Học viên cũng sẽ được học các đưa ứng dụng IOT lên Internet.

Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Các vấn đề liên quan đến các thiết bị PLC, HMI
Chuyên đề 2: Hệ thống mạng cách vận hành một hệ thống kết nối vạn vật trong công nghiệp SCADA rủi ro trong hệ thống SCADA.
Chuyên đề 3: Điều khiển thiết bị, cách truyền thông giao tiếp RS485.
Chuyên đề 4: Đẩy app lên heroku.
Chuyên đề 5: Đưa các thiết bị IoT bên mạng công nghiệp lên Internet.
Chuyên đề 6: Giải quyết các bài toán với số lượng thiết bị nhiều.