LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO

Thời lượng: 36 giờ ; học phí: 3 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Advanced PHP Developer do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học này trình bày các chuyên đề nâng cao về PHP. Học viên sẽ được học chuyên sâu những công nghệ khó nhất. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có đủ khả năng tự phân tích, lập trình & triển khai một website từ A-Z với nền tảng Zend Framework. Học viên cũng sẽ có đủ năng lực để ứng tuyển vị trí Lập trình PHP yêu cầu cao và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.

Nội dung khóa học:

A – Lập Trình PHP Nâng Cao
Chuyên đề 1. Regular Expression
Chuyên đề 2. Form and Validate Data input
Chuyên đề 3: XML – JSON
Chuyên đề 4: AJAX nâng cao
Chuyên đề 5: Error & Exception Handling (try – throw – catch)
Chuyên đề 6: HTAccess
Chuyên đề 7: Tối ưu hoá + PHP Cache tăng tốc độ Website
Chuyên đề 8. Lập trình hướng đối tượng OOP (Cơ bản + nâng cao)
Chuyên đề 9. Design Patterns
Chuyên đề 10. PDO và MySQL (Store Procedure, Trigger, Index & SQL nâng cao)
Chuyên đề 11. PHP Fulltext Search
Chuyên đề 12: PHP Web Service (CRUD – Json Web Token)

B – Lập Trình Zend Framework
Chuyên đề 1: Mô hình MVC trong ZF
Chuyên đề 2: Module Config
Chuyên đề 3: Form Master
Chuyên đề 4: Database Management
Chuyên đề 5: Zend Authentication

C – Ứng Dụng Thực Tế: Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Khách Sạn