Khoa học dữ liệu chuyên nghiệp – Professional Data Science

Thời gian học: 2,5 tháng Số buổi: 12 buổi (3 giờ/buổi), 1 buổi/tuần học vào Thứ 7 hoặc CN Chứng ...
Read More
khóa học data science

Khóa học Data Science với Python – Nâng cao

Xin chào bạn!  Nếu bạn đã từng biết về Data Science hoặc đang làm vị trí Data Scientist ở doanh ...
Read More
khóa học data science cơ bản

Khóa học Data Science với Python – Cơ bản

Xin chào bạn! Nếu bạn đang tìm một Khóa học Data Science cho người mới bắt đầu,  nội dung đầy ...
Read More