Khoa học dữ liệu chuyên nghiệp – Professional Data Science

Thời gian học: 2,5 tháng Số buổi: 12 buổi (3 giờ/buổi), 1 buổi/tuần học vào Thứ 7 hoặc CN Chứng ...
Read More
khóa học data science

Khóa học Data Science với Python – Nâng cao

Thời gian học: 2 Tháng Số buổi: 8 buổi (3h/buổi) học vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật. Chứng chỉ:  Advanced ...
Read More
khóa học data science cơ bản

Khóa học Data Science với Python – Cơ bản

Thời gian học: 2 Tháng Số buổi: 8 buổi (3 giờ/buổi) học vào Thứ 7 hoặc CN. Chứng chỉ:   Data ...
Read More