Chúng tôi coi sự uy tín đối với học viên là yếu tố then chốt cho sự phát triển