Được thành lập vào giữa năm 2019, IT Viet Academy được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia  là các Tiến sĩ công nghệ tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài và các Kỹ sư  dày dạn kinh nghiệm tại các công ty phần mềm lớn tại Việt Nam. Sức mạnh và sự khác biệt của chúng tôi  chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hàn lâm (Academic) và thực tiễn (Practical). Sứ mệnh của chúng tôi là mang những kiến thức cập nhật nhất và thực tế nhất về khoa học, công nghệ của thế giới để giúp học viên trong nước nâng cao trình độ. Chúng tôi cung cấp những khóa học với chất lượng cao và thời sự nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhiều mối quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và sẵn sàng hỗ trợ học viên trong vấn đề thực tập và tìm kiếm cơ hội việc làm.