Bạn được học các kiến thức khoa học cập nhật  bởi các chuyên gia là các tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài và trải nghiệm các công nghệ  mới nhất, chuyên sâu, bám sát nhu cầu tuyển dụng thực tế từ doanh nghiệp từ các kỹ sư lâu năm kinh nghiệp của IT Viet Academy.