IT VIET Academy có mối quan hệ hợp tác và cam kết sẽ giới thiệu học viên tốt nghiệp đến thực tập và làm việc cho các công ty phần mềm danh tiếng tại TP.HCM :

  • Công ty TMA Solutions
  • Công ty TNHH Harvey Nash Vietnam
  • Công ty cổ phần Global Cybersoft Viet Nam
  • Công Ty TNHH Giải Pháp CNTT Hoàn Vũ
  • Công ty TNHH KMS Technology Việt Nam
  • Công ty TNHH Lưỡng Toàn Rạng Công
  • Công ty Cổ phần Giải Pháp Phần Mềm Bình Minh
  • Công ty TNHH DEK Technologies Việt Nam