IT Viet Academy sẽ hướng dẫn học viên cách viết viết CV và  phỏng vấn một cách thuyết phục. Chúng tôi kết nối doanh nghiệp, gặp gỡ doanh nghiệp, phỏng vấn cùng doanh nghiệp ngay sau khi học viên hoàn tất khóa học.