Đội ngũ Giảng viên và các Mentor của IT Viet Academy là những người dày dạn kinh nghiệm, và đã từng trải qua các dự án thực tế tại các công ty hàng đầu sẽ truyền đạt những kinh nghiệm “máu lửa” cho bạn.