Thiết kế nhanh Web bán hàng trong 8 giờ

Thời lượng: 8 giờ ; học phí: 1 triệu VNĐ

Chứng chỉ: Thiết kế Web Thương Mại do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Các tiến sĩ công nghệ và kỹ sư công nghệ của IT Viet Academy

Mô tả: khóa học này trình bày kỹ năng thiết kế Web bán hàng , phù hợp với mọi đối tượng học viên và không cần kiến thức lập trình. Học viên sẽ học cách cài đặt sử dụng mã nguồn mở OpenCart để thiết kế trang web bán hàng trực tuyến có thể ứng dụng được để bán hàng online.

Nội dung khóa học:

1. Giới thiệu chức năng web bán hàng
2. Cách thức  Cài đặt mã nguồn
3. Cấu hình quản trị mã nguồn
4.Cập nhật nội dung
5.Chạy thử gian hàng
6. Xây dựng một web bá hàng trực tuyến bằng Open Cart, với đầy đủ quyền quản trị và có thể áp dụng ngay để bán hàng
7. Phân tích mô hình TMĐT  và các chức năng.