khóa học machine learning nâng cao

Khóa học Machine Learning nâng cao

Xin chào bạn!  tiếp nối với Khóa học Machine Learning cơ bản dành cho người mới bắt đầu  là khóa học Machine Learning nâng cao. Đây là khóa học cung cấp nhiều kỹ thuật và thuật toán Machine Learning phức tạp hơn. Khóa học này sẽ rất phù hợp với bạn nếu bạn đã có kiến thức Machine Learning cơ bản và muốn được học chuyên sâu về Machine Learning.

HỌC VIÊN  NHẬN ĐƯỢC GIÁ TRỊ GÌ TỪ KHÓA HỌC MACHINE LEARNING NÂNG CAO?

 • Khóa học Machine Learning nâng cao cung cấp kiến thức về các chuyên đề nâng cao như kỹ thuật phân lớp Bayes, thuật toán EM, Mô hình Markov ẩn, mô hình đồ thị, mạng nơ trôn nhân tạo….
 • Những kiến thức trong khóa học này sẽ giúp học viên hiểu sâu hơn về Machine Learning và có cái nhìn bao quát hơn về  ứng dụng Machine Learning trong thực tế.
 • Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ hiểu sâu về các kỹ thuật của Machine Learning và áp dụng được vào giải quyết nhiều bài toán thực tiễn.

THÔNG TIN CHÍNH CỦA KHÓA HỌC

 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 • Tài liệu: Tiếng Anh, Tiếng Việt
 • Số buổi giảng dạy: 9 buổi, 2 giờ/buổi
 • Học phí: 9 triệu vnđ 6,5 triệu vnđ (Online) 

NỘI DUNG KHÓA HỌC MACHINE LEARNING NÂNG CAO

 • Bài 1. Machine Learning Cơ Bản – Review Basic Machine Learning
 • Bài 2. Kỹ thuật phân lớp Bayes – Bayesian Classification
 • Bài 3. Thuật toán EM – EM Algorithm
 • Bài 4. Mô hình Markov ẩn – Hidden Markov Model
 • Bài 5. Mô hình đồ thị – Graph Model
 • Bài 6. Mô hình chủ đề – Topic Model
 • Bài 7. Phân tích thành phần chính – Principal Component Analysis
 • Bài 8. Mạng nơ-rôn nhân tạo – Artificial Neutral Network
 • Bài 9. Hệ thống gợi ý – Recommendation Systems
 • Bài 10. Trình bày đồ án cuối khóa – Final Project Presentation
BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ HỌC?

(Vui lòng liên hệ số hotline 0903.808.293 nếu bạn cần được tư vấn thêm)