khóa học data science

Khóa học Data Science với Python – Nâng cao

Thời gian học: 2 Tháng

Số buổi: 8 buổi (3h/buổi) học vào Thứ 7 hoặc Chủ Nhật.

Chứng chỉ:  Advanced Data Science with Python do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Đội ngũ Tiến sĩ  Data Science của IT Viet Academy

Mô tả: Khóa học Data Science nâng cao này cung cấp những kiến thức chuyên sâu về cách sử dụng các công cụ và thư viện để giải quyết các vấn đề trong khoa học dữ liệu. Khóa học này trình bày sâu về lý thuyết học máy (machine learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trực quan hóa dữ liệu, rút trích thông tin từ Web, xử lý Big Data thông qua các thư viện của Python. Đặc biệt hơn, học viên sẽ được hướng dẫn giải quyết một số vấn đề thực tế trong cuộc sống bằng khoa học dữ liệu.

NỘI DUNG KHÓA HỌC DATA SCIENCE VỚI PYTHON – NÂNG CAO:

  • Chuyên đề 01 – Xây dựng ứng dụng Học Máy bằng thư viện Scikit–Learn của Python
  • Chuyên đề 02 – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng thư viện Scikit Learn
  • Chuyên đề 03 – Trực quan hóa dữ liệu bằng thư viện matplotlib của Python
  • Chuyên đề 04 – Thu thập dữ liệu Web bằng thư viện BeautifulSoup của Python
  • Chuyên đề 05 – Sử dụng Hadoop MapReduce và Spark của Python
  • Chuyên đề 06 – Ôn tập & Đồ án cuối khóa