khóa học data science cơ bản

Khóa học Data Science với Python – Cơ bản

Thời gian học: 2 Tháng

Số buổi: 8 buổi (3 giờ/buổi) học vào Thứ 7 hoặc CN.

Chứng chỉ:   Data Science Fundamental with Python do IT Viet Academy cấp

Giảng viên: Đội ngũ Tiến sĩ  Data Science  của IT Viet Academy

Mô tả:  Khóa học này trình bày kiến thức về  khoa học dữ liệu cơ bản thông qua ngôn ngữ lập trình Python. Học viên  sẽ được học cách sử dụng các công cụ để giải quyết các vấn đề trong khoa học dữ liệu như thu nhập dữ liệu, khám phá, phân tích, trực quan hóa và cuối cùng là tạo và chia sẽ các báo cáo về tập dữ liệu này một cách chính xác và khoa học.

NỘI DUNG KHÓA HỌC DATA SCIENCE VỚI PYTHON – CƠ BẢN:

  • Chuyên đề 01 – Cơ bản về Khoa Học Dữ Liệu
  • Chuyên đề 02 – Cơ bản về Phân Tích Dữ Liệu
  • Chuyên đề 03 – Phân tích Thống Kê và ứng dụng
  • Chuyên đề 04 – Lập Trình Python Cơ Bản
  • Chuyên đề 05 – Sử dụng thư viện toán học NumPy của Python
  • Chuyên đề 06 – Sử dụng thư viện tính toán khoa học Scipy của Python
  • Chuyên đề 07 – Thao tác dữ liệu bằng thư viện Pandas của Python
  • Chuyên đề 08 – Ôn tập & Đồ án cuối khóa